Bonelli crtani romani - Oči i tama

Milano, 1908. godina. Dok slikar Alessandro Simonetti pokušava prenijeti na platno svoje noćne more, serija hladnokrvnih ubistava potresa grad hraneći maštu novinara: rađa se „Dečko Herc“, neuhvatljivi, nemilosrdni glavni lik crne hronike.  Komesar Matteo De Vitalis, pionir prve gradske znanstveno -istraživačke policijske jedinice, prati trag ubice...

 

BONELLI CRTANI STRIPOVI
Broj 1.
Epizoda: OČI I TAMA

 Izdavač: Agarthi Comics d.o.o.
www.agarthicomics.ba

Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Prijevod: AGARTHI COMICS
Lektura: EMIR PAŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: ARMIN ZORLAK
Priprema za štampu: NEDIM BABIĆ


ISSN:
2303-4084
Štampano u Bosni i Hercegovini

Originalni broj: 2
 Originalni naslov: ROMANZI A FUMETTI N.2 / GLI OCCHI E IL BUIO
Prvo izdanje: NOVEMBAR 2007.
Tvorac junaka: GIGI SIMEONI
Scenarij: GIGI SIMEONI
Uredio: MICHELE MASIERO
Crteži: GIGI SIMEONI
Naslovnica: GIGI SIMEONI

Copyright ©2013 Sergio Bonelli Editore.
 Licensed through Panini SpA.

© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o.
  Juli 2013.

 

 

Prelistajte strip

 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_001
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_002
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_003
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_004
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_005
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_006
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_007
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_008
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_009
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_010
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_011
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_012
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_013
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_014
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_015
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_016
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_017
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_018
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_019
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_020
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_021
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_022
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_023
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_024
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_025
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_026
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_027
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_028
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_029
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_030
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_031
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_032
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_033
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_034
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_035
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_036
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_037
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_038
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_039
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_040
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_041
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_042
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_043
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_044
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_045
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_046
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_047
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_048
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_049
 • OCI_I_TAMA_12.07_Page_050

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Društveni mediji