Projekat Kreativne Evrope i Agarthi Comicsa ”Gdje strip susreće književnost”.

Kreativna Evropa (Creative Europe) Agencija za kulturu pri Evropskoj komisiji svojim različitim projektima već više od 10 godina radi na promociji različith vidova kulture širom Evrope. Poseban akcenat se daje na razmjenu kulturnih djela između manjih i večih nacija u i izvan Europske unije. Jedan od sektora unutar Kreativne Evrope je onaj za Literarne prevode koji isti toliki period godina radi na kruženju književnih dijela sa posebnim akcentom na manje korištene jezike u Evropi. Nakon dva BH izdavača (Šahinpašić i Vrijeme) i 7 godina apstinencije, jedan mali i mladi BH izdavač, čiji je primarni fokus na izdavanju stripova, grafičkih novela i strip albuma je uspio osmisliti projekat koji će zadovoljiti posebne zahtjeve Kreativne Evrope. Agarthi Comics, izdavač koji naredne godine proslavlja 10 godina svog postojanja, sa krajem ove godine privodi kraju svoj dvogodišnji projekat “Gdje strip susreće književnost” u sklopu Kreativne Evrope. Projekat koji na više načina objedinjuje, na prvi pogled dva nedodirljiva svijeta, je uspio na direktan način pokazati da su književnost i strip umjetnost ipak nerazdvojivi i da ne treba ni na koji način omalovažavati jednu, a na uštrb druge umjetnosti. Kroz ovaj projekat Agarthi Comics je bosanskohercegovačkoj publici  uspio donijeti 7 djela: Persepolis – Marjane Satrapi, Plava je najtoplija boja – Julie Maroh, Zaboravi moje ime – Zerocalcare, Led – Jacek Dukaj, Voli li vas neko – Kalin Terzijsky, Kokoškina lutka – Afonsko Cruz i Ubičin majmun – Jakob Wegelius.

Agarthi je bio jedan od prvih regionalnih izdavača u ovoj oblasti i jedini izdavač stripova i grafičkih romana u Bosni i Hercegovini. Sada je to kompanija srednjeg ranga sa snažnom idejom objavljivanja književne fantastike uz stripove, a knjige iz projekta su dobar početni paket.

Projekat “Gdje strip susreće književnost” ima jasnu ideju o stvaranju zajedničkog osnova za dvije umjetnosti, na prvi pogled vrlo različite, ali u svojoj srži vrlo slične. Krajem XX veka umetnost stripa je naišla na veće prihvatanje u javnosti i akademskim krugovima. Savremena književnost, s druge strane, pokušava da prati novo doba, sve više se povezuje sa filmom, muzikom, dizajnom, digitalnom umjetnošću i naravno sa stripom. Naracija i poezija neodvojivi su dio stripa, a vizualizacija je cilj gotovo svakog književnofantastičnog djela. Vjerujemo da književnost i strip imaju mnogo toga zajedničkog. 
 
Svaki rad je visoko hvaljen od kritičara, široke čitalačke publike i višestruko nagrađivan. Ovaj projekat je doprinjeo boljoj cirkulaciji kvalitetne književne fantastike i stripova, osnažio je transnacionalnu cirkulaciju autora kroz izravnu komunikaciju sa autorima i potaknuo prevođenje nedovoljno zastupljenih žanrova kao što su knjige za djecu, kratke priče i stripovi. Ovaj projekat je podržao jezičku raznolikost (prevodi sa 6 različitih evropskih jezika, od kojih 5 manje korištenih, na bosanski, također manje korišteni jezik). Sa 3 dobitnika Evropske nagrade za književnost, ovaj projekat je zasigurno pomogao promociji te nagrade i boljoj vidljivosti EU i njene kulture u Bosni i Hercegovini.
 
Na kraju ove dvije po svim parametrima u svijetu teške i nepredvidive godine zahvaljući pandemiji Covid-19, Agarthi Comics je uspio obogatiti književnu scenu sa naslovima koji u drugačijim okolnostima bi teško ugledali svjetlo dana na bosanskom jeziku.


PREVODIOCI NA PROJEKTU:

SLOBODANKA BOBA LIZDEK


Slobodanka Lizdek (1966, Sarajevo, Bosna i Hercegovina), dipl. diplomirala romanske književnosti i jezike na Univerzitetu u Sarajevu, magistrirala špansku književnost i civilizaciju na Univerzitetu Complutense u Madridu, Španija, i brani doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Sarajevu.
Prevela je sljedeća djela: „Durée de l’emploi“, roman nagrađen Prix d’encouragement od strane Le Forum des Femmes de Méditerranée, u Marseilleu (2006), „Une guerre en Europe“, Nouvelles de Sarajevo, (Rat u Evropi, Kratke priče iz Sarajeva), Izdavač pariške urednice Hachette Jeunesse (1999), “Jugoslovenska kinematografija” u izdanju “Festival del cine mediterraneo-
Valencia” (1998), “Ratna filmografija 1992-1995”, (1998) , između ostalih. Takođe, bila je zvanični prevodilac velike izložbe Tempore „Islam, c’est aussi notre histoire! u Sarajevu, Briselu i Evropi, te idejni tvorac i koautor filma “Fenix-Vizija i stvarnost”, snimljenog u ime Arcelor Mittala Zenica.
Osim što je prevoditeljica, novinarka i reporterka, suosnivačica je i aktuelna predsjednica Bosansko-francuskog književnog kluba „Le Cercle Rimbaud“, osnivačica i urednica prvog nezavisnog bosanskohercegovačkog časopisa LIBERO, (izlazio u toku rata, 1992. godine), kao i suosnivač sarajevskog francuskog kulturnog centra „André Malraux“.
Bila je saradnik katalonskog lista „La Vanguardia”, kao i pisac i prevodilac za lokalne književne revije Izraz, Odjek i Život.
Od 1999. do 2003. bila je dopisnica iz Pariza vodećeg sarajevskog političkog magazina „Slobodna Bosna“. 2003. bila je prevodilac za projekat Vijeća Evrope: „Procjena zdravlja u zatvorima širom Bosne i Hercegovine“ i prevodilac za Posmatračku misiju Vijeća Evrope.