Bajkologija d.o.o.
Šenoina 6;

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
E-mail: info@bajkologija.ba
T: 00 387 33 538 170
M: 00 387 61 551 561

Buybook d.o.o. – Sarajevo
Radičeva 4;
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
E-mail: info@buybook.ba
T: 00 387 33 552 745

Buybook d.o.o. – Tuzla
II korpusa Armije BiH bb; TC Mercator;
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
E-mail: tuzla@buybook.ba
T: 00 387 35 255 561

MAS Point knjižara d.o.o. – Tuzla
Goste Lazarevića 146, Slavinovići
75000, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
E-mail: point@knjiga.ba
T: 00 387 35 225 027

MAS Point knjižara d.o.o. – Srebrenik
75000, Srebrenik, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
E-mail: point@knjiga.ba
T: 00 387 35 643 448