Mama, šta je to rat?

mama sta je

Tokom agresije, svaki Sarajlija se morao svakodnevno snalaziti, da makar za taj dan, obezbjedi dovoljno vode i čvrstog goriva....

 

korice BiH FINAL2

 

Biblioteka Bosančica

Knjiga 5

 

Mama, šta je to rat?
Autor: SENAD MAVRIĆ

Lektura: Samra Memić - Zahiragić

za izdavača:
Almir Šehalić
Agarthi Comics d.o.o.
www.agarthicomics.ba
www.stripovi.ba

Dizajn:
Senad Mavrić

Štamparija:
GRAFIKA ŠARAN, Sarajevo

ISBN: 978-9958-085-04-8
Štampano u Bosni i Hercegovini

 


Ova knjiga nosi poruku svima onima koji još uvijkel sumnjaju, a u dubini duše znaju. Nastaviće se... Sve do kraja svijeta!

                                                                                         Februar / Veljača 2017

 

Prelistaj strip !
Strip preview možete pogledati ovdje.

 

Facebook

Društveni mediji