Deadface 2 - Hram crnog puža

"DeadFace 2 - Hram crnog puža" je nastavak uspješnog strip albuma DeadFace koji je objavljen u junu 2010. godine. Amir Hadžić i Majo Pavlović su veoma aktivni kada je u pitanju horror strip te do sada imaju 5 objavljenih albuma: Mračne sobe, DeadFace, Priča o duhu, Teatar noći i Cirkus sjena.

 

 

Biblioteka Bosančica
knjiga 3

DEADFACE 2 – Hram crnog puža

Autor: MAJO PAVLOVIĆ
Crteži: AMIR HADŽIĆ
Scenario: MAJO PAVLOVIĆ

Izdavač: Agarthi Comics d.o.o.
www.agarthicomics.ba
www.stripovi.ba

Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Urednik: MAJO PAVLOVIĆ
Lektura: MAJO PAVLOVIĆ
Naslovnica: AMIR HADŽIĆ
Priprema za štampu:
AMIR HADŽIĆ
Štamparija:
AGENCIJA ALIGO - Sarajevo


Štampano u Bosni i Hercegovini

Septembar / Kolovoz 2016.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

­___________________________________
CIP - Katalogizacija u publikaciji

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

741.5

PAVLOVIĆ, Majo

       Deadface. 2, Hram crnog puža / [autor Majo Pavlović ;
crtež Amir Hadžić ; scenario Majo Pavlović].
- Sarajevo : Agarthi Comics, 2016. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Bosančica)

ISBN 978-9958-085-02-4

COBISS.BH-ID 23201286
___________________________________

                                                                                

 

Prelistaj strip !
Strip preview možete pogledati ovdje.

 

Facebook

Društveni mediji