Zagor 3 - Riječno zlato

zagor 3

Treća sveska, originalnog italijanskog serijala Zagora - Riječno zlato donosi nam završetak priče o letećem čovjeku i gradu na drveću, parobrodima, indijancima na ratnoj stazi, varalicama i banditima. Ne propustite ovaj broj Zagora, i nove avanture Čike i Zagora.

 

 

ZAGOR
Broj 3
Epizoda: RIJEČNO ZLATO

Izdavač: Agarthi Comics d.o.o.
www.agarthicomics.ba

Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Prijevod: REDAKCIJA AC
Lektura: EMIR PAŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: ARMIN ZORLAK
Priprema za štampu: ALMIR ŠEHALIĆ
Štamparija: DOBRA KNJIGA


ISSN:2243-1492
Štampano u Bosni i Hercegovini

3 / ZAGOR
Originalni naslov: L
`ORO DEL FIUME
Prvo izdanje: Septembar 1965.
Scenarij: GALLIENO FERRI
Crteži: GALLIENO FERRI
Naslovnica: GALLIENO FERRI

Copyright ©2013 Sergio Bonelli Editore.
Licensed through Panini SpA.

© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o.
  August 2013.

Prelistajte strip

 • 00000
 • 000000
 • 002_Page_001
 • 002_Page_002
 • 002_Page_003
 • 002_Page_004
 • 002_Page_005
 • 002_Page_006
 • 002_Page_007
 • 002_Page_008
 • 002_Page_009
 • 002_Page_010
 • 002_Page_011
 • 002_Page_012
 • 002_Page_013
 • 002_Page_014
 • 002_Page_015
 • 002_Page_016
 • 002_Page_017
 • 002_Page_018
 • 002_Page_019
 • 002_Page_020
 • 002_Page_021
 • 002_Page_022
 • 002_Page_023
 • 002_Page_024
 • 002_Page_025
 

 

 

Facebook

Društveni mediji