Jan Dix 3 - Naša gospa od pčela

jd3

Manekenka amputiranih ruku, morbidni trofej mračne sobe užasa, prisiljava Dixa na opasni put ludim stazama ubilačkog uma.

 

JAN DIX
Broj 3
Epizoda: NAŠA GOSPA OD PČELA

Izdavač: Agarthi Comics d.o.o.
www.agarthicomics.ba

www.stripovi.ba  - WEBSHOP
Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Prijevod: OMAR FEHIMOVIĆ
Lektura: EMIR PAŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: ARMIN ZORLAK
Priprema za štampu:
NEDIM BABIĆ, ALMIR ŠEHALIĆ
Štamparija: DOBRA KNJIGA

ISSN: 2233-1611
Štampano u Bosni i Hercegovini

3 / NAŠA GOSPA OD PČELA
Originalni naslov:
NOSTRA SIGNORA DELLE API
Prvo izdanje: Septembar/Oktobar 2008.
Tvorac junaka: CARLO AMBROSINI
Scenarij: CARLO AMBROSINI
Crteži:
PAOLO BACILIERI
Naslovnica: CARLO AMBROSINI
Copyright ©2013 Sergio Bonelli Editore.
Licensed through Panini SpA.

© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o.
August 2013.

 

Prelistajte strip

 • 000
 • 0000
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_001
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_002
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_003
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_004
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_005
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_006
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_007
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_008
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_009
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_010
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_011
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_012
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_013
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_014
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_015
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_016
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_017
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_018
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_019
 • jan_dix_3_pdf_27_Page_020
 

Facebook

Društveni mediji