Skriveno lice 5 - Tvrđava

sl5

Peta priča o Skrivenom Licu. Priča o tome kako su Abesinci napravili opsadu uporišta u Macalleu i o prvim sukobima Vittorija i Skrivenog lica.

SKRIVENO LICE
Broj 5
Epizoda: TVRĐAVA

Izdavač: Agarthi Comics d.o.o.
www.agarthicomics.ba

Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Prijevod: OMAR FEHIMOVIĆ
Lektura: EMIR PA
ŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: ARMIN ZORLAK
Priprema za štampu:
NEDIM BABIĆ, ALMIR ŠEHALIĆ
Štamparija: DOBRA KNJIGA

ISSN:2233-128X
Štampano u Bosni i Hercegovini
5 / TVRĐAVA
Originalni naslov: LA FORTEZZA
Prvo izdanje: Februar 2008.
Tvorac junaka: GIANFRANCO MANFREDI
Scenarij: GIANFRANCO MANFREDI
Uredio: RENATO QUEIROLO
Crteži: LEOMACS
Naslovnica: MASSIMO ROTUNDO

Copyright ©2013 Sergio Bonelli Editore.
Licensed through Panini SpA.

© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o.
August 2013.Prelistaj strip

 

 • 00000
 • 000000
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 086
 • 087
 • 088
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
 • 093
 • 094
 • 095
 • 096
 • 097
 • 098
 • 099
 • 100

 

Facebook

Društveni mediji