Magični vjetar 3 - Lady Charity

Nešto je trulo u Chicagu: zavjere, gnusni zločini, mučenja. Uhvaćen u vrtlog, Poe je na rubu pameti. Tanka nit koja ga povezuje sa Magičnim Vjetrom bi se mogla prekinuti...  Magični Vjetar br: 3 možete pronači samo u strip-knjižari Agarthi Comics-a u Sarajevu.

 

Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Prijevod: ANJA PRAVULJAC
Lektura: EMIR PAŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: ARMIN ZORLAK
Priprema za štampu: ALMIR ŠEHALIĆ, 
ARMIN ZORLAK
Štamparija: AMOS
ISSN:2233-1263
Štampano u Bosni i Hercegovini
3 / LADY CHARITY
Originalni naslov: LADY CHARITY
Prvo izdanje: Septembar 1997.
Tvorac junaka: GIANFRANCO MANFREDI
Scenarij: GIANFRANCO MANFREDI
Uredio: RENATO QUEIROLO
Crteži: JOSE ORTIZ
Naslovnica: ANDREA VENTURI
Copyright ©2012 Sergio Bonelli Editore.
Licensed through Panini SpA.
© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o. 
Juni 2012.  

  

 

 

Prelistaj strip

 • 000
 • MV3_Page_002
 • MV3_Page_003
 • MV3_Page_004
 • MV3_Page_005
 • MV3_Page_006
 • MV3_Page_007
 • MV3_Page_008
 • MV3_Page_009
 • MV3_Page_010
 • MV3_Page_011
 • MV3_Page_012
 • MV3_Page_013
 • MV3_Page_014
 • MV3_Page_015
 • MV3_Page_016
 • MV3_Page_017
 • MV3_Page_018
 • MV3_Page_019
 • MV3_Page_020
 • MV3_Page_021
 • MV3_Page_022

Facebook

Društveni mediji