Magični vjetar 2 - Kandže

Kakvo to užasno prokletstvo muči malo pleme Sioux Lakota?... Možda se odgovor nalazi tamo gdje su košmari stvarni te imaju očnjake i kandže... Napeta i puna uzbuđenja nova epizoda Magičnog Vjetra u strip-knjižari AgarthiComics-a.


Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Prijevod: ANJA PRAVULJAC
Lektura: EMIR PAŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: DRAGOMIR KRIŽIĆ
Priprema za štampu: DRAGOMIR KRIŽIĆ
Štamparija: BLICDRUK d.o.o.
Posebnu zahvalnost dugujemo

SNJEŽANI ĐORĐIĆ I GORANU ZEČEVIĆU

bez čije pomoći prva bh. Bonelli izdanja ne bi ugledala svjetlost dana.
ISSN:2233-1263
Štampano u Bosni i Hercegovini
2 / KANDŽE
Originalni naslov: ARTIGLI
Prvo izdanje: Avgust 1997.
Tvorac junaka: GIANFRANCO MANFREDI
Scenarij: GIANFRANCO MANFREDI
Uredio: RENATO QUEIROLO
Crteži:
GIUSEPPE BARBATI & BRUNO RAMELLA
Naslovnica: ANDREA VENTURI
Copyright ©2012 Sergio Bonelli Editore.
Licensed through Panini SpA.

© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o. 
Maj 2012.

 

 

Prelistaj strip

 

 • 000
 • 002_Page_001
 • 002_Page_002
 • 002_Page_003
 • 002_Page_004
 • 002_Page_005
 • 002_Page_006
 • 002_Page_007
 • 002_Page_008
 • 002_Page_009
 • 002_Page_010
 • 002_Page_011
 • 002_Page_012
 • 002_Page_013
 • 002_Page_014
 • 002_Page_015
 • 002_Page_016
 • 002_Page_017
 • 002_Page_018
 • 002_Page_019
 • 002_Page_020
 • 002_Page_021

Facebook

Društveni mediji