Skriveno lice 4 - Amba Alagi

sl4

Četvrta priča o Skrivenom licu. Priča o Maltidinim halucinacijama u Rimu, Ugovim pokušajima da je izoluje na selu i  Vittorinim formiranju nove eltine jedinice od lokalnih stanovnika i prve bitke na Amba Alagi.

 

Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Prijevod: OMAR FEHIMOVIĆ 
Lektura: EMIR PAŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: ARMIN ZORLAK
Priprema za štampu: ARMIN ZORLAK
Štamparija: AMOS GRAF

 

ISSN:2233-128X
Štampano u Bosni i Hercegovini

4 / AMBA ALAGI
Originalni naslov: AMBA ALAGI
Prvo izdanje: Januar 2008.
Tvorac junaka: GIANFRANCO MANFREDI
Scenarij: GIANFRANCO MANFREDI
Uredio: RENATO QUEIROLO
Crteži: ERSIN BURAK
Naslovnica: MASSIMO ROTUNDO

 

Copyright ©2012 Sergio Bonelli Editore.
 Licensed through Panini SpA.

© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o. 
Juli 2012.
 

  

 

Prelistaj strip

 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 1
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 2
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 3
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 4
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 5
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 7
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 8
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 9
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 91
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 92
 • Skriveno lice 4 - Amba Alagi 93

Facebook

Društveni mediji