Jan Dix 1 - Smrt jednog slikara

Jedan od zadnjih kratkih serijala izdavačke kuće Bonelli Editore, ugledao je i svoju premijeru u Bosni i Hercegovini (i Ex-Yu prostorima). Odličan serijal kompletno je autorsko djelo Carla Ambrosinija koji sa posebnom posvetom otvara i njegovog previjenca u Bosni i Hercegovini -  Smrt jednog slikara.

 

Urednik: ALMIR ŠEHALIĆ
Direktor: AMELA ŠEHALIĆ
Prijevod: OMAR FEHIMOVIĆ
Lektura: EMIR PAŠANOVIĆ
Dizajn prilagodio: ARMIN ZORLAK
Priprema za štampu: ARMIN ZORLAK
Štamparija: AMOSGRAF d.o.o


ISSN: 2233-1611
Štampano u Bosni i Hercegovini

1 / SMRT JEDNOG SLIKARA
Originalni naslov: MORTE DI UN PITTORE
Prvo izdanje: Maj/Juni 2008.
Tvorac junaka: CARLO AMBROSINI
Scenarij: CARLO AMBROSINI
Crteži: CARLO AMBROSINI
Naslovnica: CARLO AMBROSINI &
FRANCO BUSATTA


Copyright ©2012 Sergio Bonelli Editore.
Licensed through Panini SpA.


© ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKO IZDANJE
AGARTHI COMICS d.o.o. 
Juni 2012.

 

 Jedan od zadnjih kratkih serijala izdavačke kuće Bonelli Editore, ugledao je i svoju premijeru u Bosni i Hercegovini (i Ex-Yu prostorima). Odličan serijal kompletno je autorsko djelo Carla Ambrosinija koji sa posebnom posvetom otvara i njegovog previjenca u Bosni i Hercegovini -  Smrt jednog slikara.

 

 

Prelistaj strip


 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017

Facebook

Društveni mediji